CHỜ CHÚT BẠN CẦN PASS ĐỂ MỞ THÔNG TIN

Thông tin thành viên
  • Số điện thoại: Đang bảo mật
  • Hình khỏa thân: Đang bảo mật
  • Tư thế : Bảo mật

( Làm theo hướng dẫn phía dưới để hiện thị khung thông tin)

Cách Để Nhận PASS

Bước 1: Vào GOOGLE.COM.VN tìm kiếm từ khóa theo ảnh BÊN DƯỚI 

Bước 2: Tìm từ trên xuống dưới sẽ thấy trang như hình dưới( tìm không thấy ở trang 1 thì sẽ ở đầu trang 2 google ) thì bấm vào đó

Bước 3: Tìm trong bài viết “MÃ PASS ” và nhập vào khung bảo mật ở trên để hiện thông tin