BẢO YẾN GÁI GỌI THÁI NGUYÊN – KÈN SÁO ĐẦY ĐỦ. NHIỆT TÌNH NHƯ NY , CAM KẾT CHUẨN HÌNH. HÀNG MỚI LỚN

400.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
400K

Giá phòng:
100k/2h

Năm sinh:
2000

Địa chỉ:
CẦU VƯỢT ĐIỀM THỤY

Khu vực:
CẦU VƯỢT ĐIỀM THỤY