Chi Chi Gái Gọi Đống Đa –Body Chuẩn Mẫu Nước Nôi Đầy Đủ

1.000.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
1000K

Giá phòng:
100 – 200k/ h

Năm sinh:
2000

Địa chỉ:
Trường Chinh – Khương Thượng – Đống Đa

Khu vực:
Trường Chinh – Khương Thượng – Đống Đa