Hải Băng Gái Gọi Hòn Gai – KO PHÊ KO LẤY TIỀN – CAM KẾT CHIỀU KHÁCH

400.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
400K

Giá phòng:
100k/2h Đầu

Năm sinh:
2001

Địa chỉ:
HÒN GAI

Khu vực:
HÒN GAI