KIỀU DIỄM GÁI GỌI THÁI NGUYÊN – XINH NAI TƠ- THU HÚT QUYÊN RŨ

400.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
400K

Giá phòng:
60k

Năm sinh:
2000

Địa chỉ:
TP THÁI NGUYÊN

Khu vực:
TP THÁI NGUYÊN