Ngọc Thuý gái gọi Vũ Phạm Hàm Cầu Giấy

300.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
300K

Giá phòng:
100k

Năm sinh:
2000

Địa chỉ:
Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy

Khu vực:
Vũ Phạm Hàm/Cầu Giấy