TIỂU SAN Gái Gọi Quan Hoa – Gái Sài Thành Lần Đầu Ra Bắc Phục Vụ AE Checker

500.000 

Số điện thoại:

Giá đi khách:
500K

Giá phòng:
100 – 200k/ h

Năm sinh:
1997

Địa chỉ:
QUAN HOA – CẦU GIẤY

Khu vực:
QUAN HOA – CẦU GIẤY